Cirkev adventistov s.d. Banská Bystrica

|

1927 – 2014

František Kolesár

November 22nd, 2014

Dnešnú sobotu sa v našom zbore stretneme s Františkom Kolesárom B.Th, ktorý pôsobí v Slovenskom združení CASD ako vedúci oddelení mládeže, osobnej služby a evanjelizácie. Je vyučený elektrotechnik a po absolvovaní teologického seminára nastúpil ako kazateľ evanjelia. Má manželku Ingrid a dve deti. Tešíme sa na jeho návštevu i posolstvo z Božieho slova. Pokiaľ nemôžete prísť k nám, sledujte nás naživo v internetovom vysielaní.
 

100 rokov MSZ

November 7th, 2014

Moravskosliezske združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré zlučuje viac než sedemdesiat zborov a skupín, si v týchto dňoch pripomína 100 rokov svojho trvania. V sobotu 8. novembra 2014 sa v ostravskej ČEZ Aréne koná slávnostné zhromaždenie, na ktoré prijali pozvanie vzácni hostia: predseda Generálnej konferencie br. Ted Wilson, predseda Inter-Európskej divízie Bruno Vertallier, predseda ČS únie Mikuláš Pavlík a ďalší hostia.
 
Na slávnostnej bohoslužbe odznejú ohliadnutia a spomienky členov cirkvi, mnohé piesne, obrazové prezentácie z histórie i súčasnosti zborov i kázanie Teda Wilsona tlmočené do češtiny. Priamy prenos z tohoto zhromaždenia sprostredkujeme v našej modlitebni na Rudlovskej ceste.
 
 

 
 

Deň KP

Október 26th, 2014

Kreslo pre hosťa

Október 20th, 2014

Kluby zdravia

Október 14th, 2014

Najväčšia chvála

Október 11th, 2014

Najväčšia chvála patrí nášmu nebeskému Otcovi…
 

 
Kompletný videoarchív nájdete na adrese: vimeo.com/zborbb/channels
 

Kríž Golgotský

Október 4th, 2014

Pieseň, ktorú napísali Daniel B. Towner a William R. Newell už v roku 1895 znie aj v 21. storočí nádherne. Presvedčte sa sami…
 

 

Návšteva zo združenia

September 4th, 2014

Sobotu 6. septembra nám spríjemní návšteva predsedu Slovenského združenia Cirkvi adventistov s.d. Mgr. Karola Badinského. Pozývame vás k nám do modlitebne na sobotnú školu od 9:00 hod. a ku kázaniu Božieho Slova od 10:35 hod. Pokiaľ nemôžete prísť, pripojte sa na naše internetové vysielanie v uvedenom čase.
 
Náš úžasný Stvoriteľ nás obdaril veľkým požehnaním – našej Zemi dal a aj do nás vložil svoje múdre zákony, nielen duchovné a mravné ale aj zákony a zákonitosti, ktorými sa riadi príroda, život a celá Zem. Boh je Tvorcom i Darcom týchto zákonov a je dôležité, aby sme to vedeli. Musíme ich poznať, správne využívať a vedieť vyjadriť úctu k Tomu, kto nám ich dal. BOŽIE ZÁKONY budú témou dopoludňajšej úvahy.
 
S naším hosťom sa chceme stretnúť aj popoludní o 14:30 hod. Pozývame preto všetkých z obidvoch bystrických zborov, ako aj priateľov z blízkeho okolia.
 
 
Tešíme sa na návštevu a v nedeľu povzbudíme brata Badinského na Banskobystrickom maratóne, kde pobeží v kategórii polmaratón. Držíme palce aj Janke Karasovej, Milanovi, Davidovi a Danielovi Kapustovcom, Jurajovi Turócimu a ďalším.
 

Návšteva tajomníka SZ

August 29th, 2014

V sobotu 30. augusta náš zbor navštívi tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Oliver Popovič. Priamy prenos dopoludňajšej pobožnosti vysielame od 10:35 hod.

Priame prenosy z YFJ

August 12th, 2014

Až do 22. augusta je možné sledovať priame prenosy z prednášok cyklu Dotkni sa neba, ktoré v týchto dňoch prezentujú mladí študenti v troch centrách v Bratislave. Viac informácií hľadajte na www.casd.sk.