Júl 182015
 

P1010729
V sobotu 18. júla sme sa rozlúčili s naším kazateľom Milanom Uhrínom. Poslednýkrát sa nám prihovoril s Božím Slovom ako náš miestny kazateľ. Pastorské povinnosti ho v najbližších dňoch zavedú do iného regiónu, kde bude slúžiť v zboroch Martin, Žilina a Čadca. U nás M. Uhrína vystrieda P. Moudrý, ktorý bude spolupracovať v našich zboroch s ostávajúcim kazateľom Filipom Soósom.
 
V krátkom rozlúčkovom programe sa bratovi Uhrínovi za náš zbor prihovoril starší zboru Ján Hanko. Zaspievali deti, mládežníci i zborový spevokol. Svoje poďakovanie za jeho službu individuálne vyjadrili niektorí členovia zboru. M. Uhrín zaželal nášmu spoločenstvu Božie požehnanie a vyjadril túžbu, aby sa zvesti o živých skúsenostiach s Ježišom z nášho zboru dostali až na jeho nové pôsobisko, do martinského regiónu.
 
My tiež prajeme bratovi Milanovi milosť a pokoj Boží, tak ako sme to mnohokrát počúvali v jeho kázaniach počas 9 rokov jeho pôsobenia v Banskej Bystrici. Celej rodine Uhrínovej želáme Božie požehnanie a vedenie na ich ceste životom.
 
Pán s vami, Uhrínovci!
 

Júl 102015
 

Filip Soós
 
V sobotu 11. júla môžete opäť sledovať našu bohoslužbu s kazateľom Filipom Soósom. Radi vás tiež privítame osobne v našom spoločenstve. Prajeme všetkým požehnanú sobotu!

Júl 042015
 

Ted N. C. WilsonDelegáti 60. zasadnutia Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré sa v dňoch 2. – 11. júla koná v americkom San Antoniu (Texas), v piatok znovu zvolili úradujúceho predsedu Teda N. C. Wilsona na čelo celosvetovej Cirkvi adventistov.

Približne 90 percent z 1900 zúčastnených delegátov po 37-minútovej diskusii vyjadrilo súhlas s tým, aby Ted Wilson zostal v tejto služobnosti aj ďalších päť rokov. Znovuzvolený predseda Wilson so svojou manželkou Nancy potom vyšiel na pódium za neutíchajúceho potlesku tisícov delegátov a ostatných členov cirkvi v hale Alamodome štadióna. “Cítim veľmi pokojný rešpekt a pokoru, že tu ja a moja manželka stojíme pred vami a pred Bohom, a prijímame túto zodpovednosť.”
viac »

Jún 192015
 

Počúvaj, chcem ti niečo povedať…

deti

V sobotu 20. júna o 16.00 hod. zaznejú v modlitebni CASD na Rudlovskej ceste piesne, hudba a príbehy v podaní našich detí, ktoré sa takto rozlúčia s končiacim sa školským rokom 2014/2015. Zamračené počasie s prehánkami je predpovedané na sobotné odpoludnie. Preto radšej príďte medzi nás a vypočujte si v suchu a teple tento detský program. Pozývame všetkých, deti aj dospelých. Tešíme sa na Vás!