Júl 042015
 

Ted N. C. WilsonDelegáti 60. zasadnutia Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré sa v dňoch 2. – 11. júla koná v americkom San Antoniu (Texas), v piatok znovu zvolili úradujúceho predsedu Teda N. C. Wilsona na čelo celosvetovej Cirkvi adventistov.

Približne 90 percent z 1900 zúčastnených delegátov po 37-minútovej diskusii vyjadrilo súhlas s tým, aby Ted Wilson zostal v tejto služobnosti aj ďalších päť rokov. Znovuzvolený predseda Wilson so svojou manželkou Nancy potom vyšiel na pódium za neutíchajúceho potlesku tisícov delegátov a ostatných členov cirkvi v hale Alamodome štadióna. “Cítim veľmi pokojný rešpekt a pokoru, že tu ja a moja manželka stojíme pred vami a pred Bohom, a prijímame túto zodpovednosť.”
viac »

Jún 222015
 

communion

27. júna 2015

Pri Večeri Pánovej máme účasť na symboloch Ježišovho tela a krvi, čím vyjadrujeme vieru v neho ako svojho Pána a Spasiteľa. V tomto spoločenstve sa Kristus stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Pánovej smrti, kým nepríde. Príprava na Večeru Pánovu zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil službu umývania nôh, znamenajúcu obnovené očistenie i výraz ochoty v kresťanskej pokore slúžiť si navzájom a v láske si zjednotiť srdcia. Večera Pánova je prístupná všetkým veriacim kresťanom. (1 Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Ján 6,48-63; 13,1-17)

Jún 192015
 

Počúvaj, chcem ti niečo povedať…

deti

V sobotu 20. júna o 16.00 hod. zaznejú v modlitebni CASD na Rudlovskej ceste piesne, hudba a príbehy v podaní našich detí, ktoré sa takto rozlúčia s končiacim sa školským rokom 2014/2015. Zamračené počasie s prehánkami je predpovedané na sobotné odpoludnie. Preto radšej príďte medzi nás a vypočujte si v suchu a teple tento detský program. Pozývame všetkých, deti aj dospelých. Tešíme sa na Vás!