Máj 232015
 
Večer chvál - pozvánka
Tento program môžete sledovať online na našich stránkach.
V sobotu od 17:00 hod.
Máj 192015
 

kazanie4Už túto sobotu pokračujeme v spoločnom štúdiu Biblie, kde postupne prechádzame významné epizódy z Ježišovho života. Naposledy sme hovorili o pokušení na púšti ako ho spomína Marek a podrobne opisujú evanjelisti Matúš a Lukáš. Tentokrát sa pozrieme na to, čo hovorí o Ježišových pokušeniach evanjelista Ján. Ak pozorne čítame jeho evanjelium, pokušenia ako ich zaznamenávajú ostatní evanjelisti tam nenájdeme. Znamená to snáď, že Ján Ježišove pokušenia vynechal alebo musíme hľadať pozornejšie?
 
Teším sa na Vás v sobotu o 10.45 v modlitebni na Rudlovskej 37, alebo online na tejto stránke.
 
Filip

Máj 082015
 

Lowell CooperZahraničným hosťom na slávnostnom zhromaždení Konferencie CASD 2015 v Poprade je Lowell Cooper. Mnohí sa ma pýtali, kto je tento hosť. Tu je základná informácia.
 
Lowell Cooper je podpredseda Generálnej konferencie celosvetovej cirkvi adventistov s.d. Pochádza z Kanady a vo funkcii podpredsedu je od roku 1998. Predtým pracoval ako pastor a vedúci činovník na území Kanady a pôsobil tiež viac než 16 rokov v Pakistane a Indii. Je absolventom teologického seminára v Michigane (U.S.A.) a držiteľom čestného doktorátu z Univerzity v Loma Linde. Jeho manželka Rae Lee je zdravotnou sestrou a hudobníčkou. Majú spolu dve dospelé deti.

(foto: Generálna konferencia)