Aug 212015
 

MUDr. Milan MoskalaMUDr. Milan Moskala je stomatológ a misionár, ktorý už dlhý čas pomáha svojími odbornými skúsenosťami v ďalekom Bangladéši. Svoj život zasvätil humanitárnej a zdravotníckej činnosti v tejto 172 miliónovej krajine, ktorá leží na východ od Indie.
 
Posledný víkend v auguste budeme mať príležitosť osobne stretnúť tohoto muža činu. Doktor Moskala príde do Banskej Bystrice a od piatku do nedele bude prednášať o živote, zdraví a misionárskom poslaní pre všetkých, ktorí prídu do modlitebne CASD na Kollárovej ulici 18. Pozývame Vás na toto zaujímavé stretnutie.
 
 
Plagát s časovými údajmi a témami prednášok
 

Aug 142015
 

20150815Keď Ježiš odpovedal raz Jánovým učeníkom na otázku, kde býva, slovami: “Poďte a vidzte”, nebola to len odpoveď zo slušnosti. Čo znamenajú jeho slová zaznamenané v prvej kapitole Jánovho evanjelia? Ježiš pozval záujemcov na cestu nasledovania. Je to výzva preskúmať dôkazy, príležitosť zažiť takmer drastickú zmenu života, pozvať priateľov a byť svedkom neobyčajných vecí.

Príďte v sobotu na Rudlovskú cestu 37, kde nás čakajú výzvy určené tým, čo majú záujem stať sa Ježišovými nasledovníkmi.

Filip

Aug 042015
 

Bohumil KernAko? S kým? Prečo? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v úvahe s bratom Bohumilom Kernom, predsedom Slovenského združenia CASD, ktorý v sobotu 8. augusta príde k nám do Banskej Bystrice. Zhromaždenie sa koná v modlitebni na Rudlovskej ceste a pozývame aj všetkých bratov a sestry zo zborov Kollárova, Badín a Brezno. Môžete priviesť aj svojich priateľov.
 
 
(foto: Slovenské združenie)

Júl 182015
 

P1010729
V sobotu 18. júla sme sa rozlúčili s naším kazateľom Milanom Uhrínom. Poslednýkrát sa nám prihovoril s Božím Slovom ako náš miestny kazateľ. Pastorské povinnosti ho v najbližších dňoch zavedú do iného regiónu, kde bude slúžiť v zboroch Martin, Žilina a Čadca. U nás M. Uhrína vystrieda P. Moudrý, ktorý bude spolupracovať v našich zboroch s ostávajúcim kazateľom Filipom Soósom.
 
V krátkom rozlúčkovom programe sa bratovi Uhrínovi za náš zbor prihovoril starší zboru Ján Hanko. Zaspievali deti, mládežníci i zborový spevokol. Svoje poďakovanie za jeho službu individuálne vyjadrili niektorí členovia zboru. M. Uhrín zaželal nášmu spoločenstvu Božie požehnanie a vyjadril túžbu, aby sa zvesti o živých skúsenostiach s Ježišom z nášho zboru dostali až na jeho nové pôsobisko, do martinského regiónu.
 
My tiež prajeme bratovi Milanovi milosť a pokoj Boží, tak ako sme to mnohokrát počúvali v jeho kázaniach počas 9 rokov jeho pôsobenia v Banskej Bystrici. Celej rodine Uhrínovej želáme Božie požehnanie a vedenie na ich ceste životom.
 
Pán s vami, Uhrínovci!