Cirkev adventistov s.d. Banská Bystrica

|

1927 – 2014

Pieseň na dnes

September 15th, 2014

 

Prak viery

September 13th, 2014

 

Pieseň na upršaný piatok

September 12th, 2014

 

Každá hora spieva

September 10th, 2014

 

Pieseň – Viera v ohni

September 6th, 2014

Návšteva zo združenia

September 4th, 2014

Sobotu 6. septembra nám spríjemní návšteva predsedu Slovenského združenia Cirkvi adventistov s.d. Mgr. Karola Badinského. Pozývame vás k nám do modlitebne na sobotnú školu od 9:00 hod. a ku kázaniu Božieho Slova od 10:35 hod. Pokiaľ nemôžete prísť, pripojte sa na naše internetové vysielanie v uvedenom čase.
 
Náš úžasný Stvoriteľ nás obdaril veľkým požehnaním – našej Zemi dal a aj do nás vložil svoje múdre zákony, nielen duchovné a mravné ale aj zákony a zákonitosti, ktorými sa riadi príroda, život a celá Zem. Boh je Tvorcom i Darcom týchto zákonov a je dôležité, aby sme to vedeli. Musíme ich poznať, správne využívať a vedieť vyjadriť úctu k Tomu, kto nám ich dal. BOŽIE ZÁKONY budú témou dopoludňajšej úvahy.
 
S naším hosťom sa chceme stretnúť aj popoludní o 14:30 hod. Pozývame preto všetkých z obidvoch bystrických zborov, ako aj priateľov z blízkeho okolia.
 
 
Tešíme sa na návštevu a v nedeľu povzbudíme brata Badinského na Banskobystrickom maratóne, kde pobeží v kategórii polmaratón. Držíme palce aj Janke Karasovej, Milanovi, Davidovi a Danielovi Kapustovcom, Jurajovi Turócimu a ďalším.
 

Veď ma sám

September 3rd, 2014

Nech Pán vedie vaše kroky po celý týždeň…
 

Pieseň pre potešenie

August 30th, 2014

Návšteva tajomníka SZ

August 29th, 2014

V sobotu 30. augusta náš zbor navštívi tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Oliver Popovič. Priamy prenos dopoludňajšej pobožnosti vysielame od 10:35 hod.

Priame prenosy z YFJ

August 12th, 2014

Až do 22. augusta je možné sledovať priame prenosy z prednášok cyklu Dotkni sa neba, ktoré v týchto dňoch prezentujú mladí študenti v troch centrách v Bratislave. Viac informácií hľadajte na www.casd.sk.