Mar 282015
 

Bohumil KernDelegáti pracovnej časti konferencie Slovenského združenia (SZ) Cirkvi adventistov siedmeho dňa na svojom zasadnutí v Považskej Bystrici 22. marca 2015 zvolili nové vedenie SZ vrátane predsedu na obdobie ďalších štyroch rokov. Novým predsedom sa po hlasovaní stal doterajší vedúci Oddelenia zdravia ČSÚ kazateľ Bohumil Kern. Za tajomníka cirkvi bol zvolený vedúci Knižnej evanjelizácie Daniel Márföldi a hospodárom bude aj naďalej Stanislav Bielik.

Výbor Slovenského združenia okrem týchto administrátorov ďalej dopĺňajú traja kazatelia a šesť členov slovenských zborov. Tento výbor bude následne voliť vedúcich jednotlivých oddelení cirkvi.

viac informácií: www.casd.sk
fotografia: mpavlik.casd.sk

Mar 272015
 

communion

28. marca 2015

Pri Večeri Pánovej máme účasť na symboloch Ježišovho tela a krvi, čím vyjadrujeme vieru v neho ako svojho Pána a Spasiteľa. V tomto spoločenstve sa Kristus stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Pánovej smrti, kým nepríde. Príprava na Večeru Pánovu zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil službu umývania nôh, znamenajúcu obnovené očistenie i výraz ochoty v kresťanskej pokore slúžiť si navzájom a v láske si zjednotiť srdcia. Večera Pánova je prístupná všetkým veriacim kresťanom. (1 Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Ján 6,48-63; 13,1-17)

Mar 152015
 

karolbadinskyV sobotu, 21. marca, privítame v našom zbore opäť návštevu zo združenia. Zavíta k nám predseda SZ CASD Mgr. Karol Badinský, ktorý nám dopoludnia bude slúžiť Božím slovom. Pozývame vás do nášho zboru, alebo k sledovaniu priameho prenosu od 10.35 hod.